พิธีรับพัด นักธรรมตรี,โท,เอกและเปรียญธรรม 1-2,3,5
โครงการไถ่ชีวิต โค - กระบือicon

เพื่อไถ่ถอนชีวิตที่จะสูญเสียจากการโดนฆ่า

More...
ห้องเรียนบาลีและนักธรรม ปี 58icon

พระภิกษุ-สามเณรภายในวัดได้เข้าเรียน เพื่อศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาในวิชานักธรรม (น.ธ.) และ เปรียญธรรม (ป.ธ.) ของทุกปี

More...
สาระธรรมนำชีวิตicon

เป็นสาระธรรมนำชีวิตที่เป็นภาษาเขียนในเรื่อง "คำพรสอนใจ"

More...

รวมบทความที่ควรรู้
บทความicon

มีพระวินัยบัญญัติไว้ พระยืนแสดงธรรมต่อผู้ที่นั่งที่ไม่เจ็บป่วยต้องอาบัติทุกกฏ การให้พรอาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม มติของพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงเห็นว่า การที่ออกบิณฑบาตแล้วยืนให้พร ขณะที่โยมนั่งยองๆ รับพร ต้องอาบัติทุกกฏแน่นอน

More...
เชิญชมบริเวณในวัด
อาคารสถานที่icon

พื้นที่ต่าง ๆ ภายในวัดสัมมาชัญญาวาส

More...

ภาพกิจกรรมต่าง ๆicon

ทางวัดรวบรวมภาพที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ระลึกถึงความทรงจำดี ๆ ที่ได้พากันกระทำความดี

More...

ถาวรวัตถุ

สถานที่สำคัญภายในวัดสัมมาชัญญาวาส

More...

สอบธรรมศึกษา 57 วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯicon

วัดสัมมาชัญญาวาส ได้จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวกรุงเทพ

More...
สวดมนต์ข้ามปี 2557 ณ วัดสัมมาชัญญาวาสicon

พิธีสวดมนต์ข้ามปี 2557 ถือว่าเป็นกิจกรรมอันดีงามที่ทางวัดได้จัดมาเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกันแล้ว

More...

รูปภาพพาโนรามาและการปฏิสังขรicon

More...
แผ่นพับโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมicon

ขอเชิญเศรษฐีผู้ใจบุญ นายทุนผู้ใจดี ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ สร้างอาคารพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ฝึกกัมมัฏฐานและที่พักของพระภิกษุ-สามเณร

More...
ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ปี 2558

ปฏิทินปักขคณนา พัทธศักราช 2558

ปีมะแม อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน จ.ศ.1377

More...
ธรรมะดาวน์โหลดicon


More...
วันสงกรานต์ วัดสัมมาชัญญาวาส 58

ประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดสัมมาชัญญาวาส ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันรดน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร และพร้อมกันนี้ญาติโยมก็ได้รดน้ำดำหัวผู้มีอายุและเพื่อนพ้อง ได้นำมาซึ่งความสดชื่นและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

More...
ทำบุญฉลองอายุวัฒนะ พระวิบูลธรรมภาณicon
More...

รายนามผู้บริจาค / แบบแปลนicon

คลิ๊กเพื่อชม
มุมต่าง ๆ ของวัดสัมมาชัญญาวาสicon

วีดิโอมุมต่าง ๆ ของวัดสัมมาชัญญาวาส


รวมเทศนาพิเศษicon

แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระวิบูลธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาสE-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th