รวมเทศนาพิเศษ article

 

หัวข้อธรรม
ฟัง
๑.เมตตากถา
๒.ตโยธรรมกถา
๓.กรุณาสหกถา
๔.นาถกรณธรรม
๕.มหาฉัตรธรรมกถา
๖.มัตตัญญุตากถา
๗.รวมสุภาษิตคำกลอนสอนใจ
๘.สมชีวิธรรม
๙.สัจขันติกถา
๑๐.อุมมังคสุตตคาถา

 

หมายเหตุ : ถ้าเปิดไฟล์ถัดไปไม่ได้ให้รีเฟรชหน้าเว็บใหม่นะคับ

 

 
Comming soon1

รายนามผู้บริจาค / แบบแปลน article
มุมต่าง ๆ ของวัดสัมมาชัญญาวาส articleE-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th