ถาวรวัตถุ

พระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ

 

 

พระอุโบสถ

 

 

 

หลวงพ่อพระพุทธเมตตา

 

 

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
Comming soon5

บทความ article
อาคารสถานที่ article
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ articleE-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th