ธรรมะดาวน์โหลด article
   
 ที่ ชื่อไฟล์ ขนาด โหลด
1 คำแสดงอาบัติแบบธรรมยุต
39.00 kb
2 30 วิธีทำบุญ (พระไพศาล)
608.59 kb
3 40 สถานที่ปฏิบัติกรรมฐานยอดนิยม
198 kb
4 CD-รวมบทสวดมนต์ชุดที่ 1
124 MB
5 CD-รวมบทสวดมนต์ชุดที่ 2 119 MB
6 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (พระไพศาล วิสาโล)
2.90 MB
7 ข.มหาสติปัฏฐานสูตร
97.4 MB
8 คำถวายสังฆทาน (โบชัวร์)
155 kb
9 ตายแล้วไปไหน โดย พระอาจารย์เปลี่ยน
7.20 MB
10 บึนทึกผู้ที่ท่องเที่ยวนรกเกือบทุกขุม
6.13 MB
11 พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน
6.83 MB
12 มีธรรมไว้ ให้รักอุ่น จาก ท่าน ว.วชิรเมธี
2.59 MB
13 วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เล่าโดย พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ( หนังสือ+เสียง ) 41.6 MB
14 หนังสือ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม 3.64 MB
15 หนังสือ กรรมพยากรณ์ ตอนเลือกเกิดใหม่
3.52 MB

 
Comming soon3

รูปภาพพาโนรามาและการปฏิสังขร article
แผ่นพับโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม article
ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ปี 2558
วันสงกรานต์ วัดสัมมาชัญญาวาส 58E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th