พระบิณฑบาตยืนให้พร...ต้องอาบัติทุกกฏ

 จริงๆ ก็อาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ 

แต่เป็นเรื่องน่าคิดไตร่ตรองอยู่เหมือนกัน...


มีพระวินัยบัญญัติไว้ 
พระยืนแสดงธรรมต่อผู้ที่นั่งที่ไม่เจ็บป่วยต้องอาบัติทุกกฏ 
การให้พรอาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม 
มติของพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงเห็นว่า 
การที่ออกบิณฑบาตแล้วยืนให้พร 
ขณะที่โยมนั่งยองๆ รับพร ต้องอาบัติทุกกฏแน่นอน...นอกจากนี้ยังมีพระอีกกลุ่มหนึ่งที่แสดงจริยาไม่งามในการให้พร 
โดยเฉพาะพระที่ไปยืนรับบาตรตามตลาด 
แข่งกันให้พรเสียงดังระงม 
เหมือนต้องการจะเรียกญาติโยมที่เดินไป 
ใครอยากได้บุญจากการให้พรก็ให้ 
มาใส่บาตรที่ตน...!!!ส่วนญาติโยมเองก็พึงใจที่จะให้พระให้พรหลังใส่บาตร 
เพราะคิดว่าบุญจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พรจากพระ 
ทั้งที่อานิสงค์จากการทำบุญเกิดขึ้นตั้งแต่มีเจตนาจะทำ 
เมื่อกระทำ และหลังการกระทำเมื่อระลึกถึงบุญนั้น 
โดยไม่จำเป็นต้องได้รับพรจากพระเลย...!!!จะว่าไปแล้ว ประเพณีการให้พร
เวลาบิณฑบาตก็เพิ่งมีขึ้นน่าจะไม่เกิน ๒๐ ปีนี้เอง 
ก่อนหน้านั้น ก็ไม่เห็นว่าเวลาพระออกบิณฑบาตต้องให้พร 
เพราะพระจะต้องอนุโมทนาในหอฉันเสมออยู่แล้ว 
และเวลาพระออกบิณฑบาตให้คำสอนก็ให้ไปพร้อมวิปัสนา 
ถ้าทุกครั้งที่ใส่บาตรต้องมัวแต่คอยให้พร 
ก็ไม่รู้จะหาวิปัสนาได้อย่างไร...?ไม่รู้ว่าประเพณีเช่นนี้กำเนิดจากไหน และแผ่ขยายไปทุก
ภูมิภาค ยุคนี้กลายเป็นว่า 
พระไม่ให้พรเป็นการผิดประเพณีไป 
ญาติโยมที่ใส่บาตรก็ไม่พอพอใจ 
ถึงขั้นไม่ยอมใส่บาตรพระองค์นั้นอีก 
เพราะคิดว่าถ้าพระไม่ให้พรจะไม่ได้บุญ 
แทนที่จิตจะเป็นกุศลกลับเป็นอกุศล โทสะ โมหะครอบงำ 
มีบางรายถึงกับไปร้องเรียน ถึงเจ้าคณะเขต 
พระที่ไม่ได้ให้พรก็ถูกเรียกไปตักเตือน...
(อะไรหวา...ผมยังงง...!!!)เมื่อให้พร พระสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพระวินัย 
แต่ครั้นจะไม่ให้พรทุกวันนี้พระก็อาจโดนตำหนิจากญาติโยม 
แล้วจะทำอย่างไร 
ก็คงต้องเป็นเรื่องที่พุทธบริษัททั้งหลายพึงทำความเข้าใจในคำสอนให้ชัดเจน...>>>

(แล้ว...คุณๆ คิดอย่างไรครับ?) 


***************************************หน้า 1/1
1
[Go to top]E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th