รายนามผู้บริจาคสร้างอาคาร

 

 

รายนามผู้บริจาคสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

รายการจอง

จำนวนเงิน

1
คุณวิชพล เลิศพงษ์เผ่าและครอบครัว
เสา 1 ต้น

20,000

2
นางสาวเนตรนภา ภูคะฮาด
เสา 4 ต้น
หน้าต่าง 2 บาน

80,000

20,000

3
คุณเผด็จ-คุณวันทนีย์ วงศ์โสภา
เสา 2 ต้น
หน้าต่าง 1 บาน

40,000

10,000

4
คุณสนอง หมอนทองเทียม
เสา 1 ต้น

20,000

5
พญ.สุพิชญ์ชญา เลาหไพบูลย์
เด็กชายวิรัลพชร วิไลชนม์
หน้าต่าง 1 บาน
หลังคา 1 แผ่น
กระเบื้อง 1 กล่อง

12,300

6
คุณติ๋ม ปั้นลำพอง
เสา 1 ต้น

 

20,000

7
คุณสมพร แม้นศรีสม
เสา 1 ต้น

 

20,000

8
คุณกัญญมล ปิยนฤมิตรกุลคณะญาติธรรม
 

40,200

9
คุณสุพัตรา มีนชัยนันท์
 

10,000

10
คุณตาจำรัส - ตุณตาใคศรี หอมวันทา
 

 

10,000

11
พลอากาศเอกประเชิน บุนนาค
 

10,000

12
คุณสุเทพ - คุณไพลิน ตันธนสาร
 
30,000
13
คุณเฉลิมพล - คุณวัชรา  แสนสุข
ร่วมทำบุญสร้างเสาอาคารเรียนปริยัติธรรม
ของ พระภิกษุ - สามเณร วัดสัมมาชัญญาวาส
ขออุทิศบุญให้คุณแม่บุญนำ คำสอาด
ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว

20,000

14
นางวรรณศิริ  นันทรักษ์
ร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันทำบุญครบรอบวันเกิด
อายุ 85 ปี
19 มิถุนายน 2558

100,000

15
 
 

 

16
 
 

 

17
 
 

 

18
 
 

 

19
 
 

 

20
 
 

 

21
 
 

 

22
 
 

 

23
 
 

 

24
 
 

 

25
 
 

 

26
 
 

 

27
 
 

 

28
 
 

 

29
 
 

 

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th