ความหมายของ "อนุโมทนา"

อนุโมทนา คือ ผู้ที่ ร่วมแสดงความยินดี กับการทำกุศลของผู้อื่น ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับกุศลผลบุญด้วย

พุทธวจนะ......

ผู้ให้ทานตามกาลในพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่ เป็นผู้มีใจผ่องใสทักขิณาทาน จึงจะมีผลไพบูลย์

ชนเหล่าใดย่อม อนุโมทนา หรือช่วยเหลือในทักขิณาทานนั้น
ทักขิณาทานนั้น ย่อมไม่มีผลบกพร่อง เพราะ การอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้น
แม้พวกที่อนุโมทนาหรือช่วยเหลือ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ

เพราะฉะนั้น ผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมาก บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ในปรโลก

ขอบคุณ : http://pantip.com/topic/31582702หน้า 1/1
1
[Go to top]E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th