ความหมายของ "เจริญพร"

คำว่า เจริญพร เป็นคำสรรพนาม ศัพท์ที่ใช้แทนตัวของพระ หรือตัวของพระเอง


      เจริญพร แปลว่า สวัสดี เวลาพระเจอโยมพระพูดว่า เจริญพรโยม แปลไทยว่า สวัสดีโยม เป็นคำกลางๆ จะเป็นโยมผู้ชายก็ได้ หรือโยมผู้หญิงก็ได้


แต่คำว่า โยม เป็นสรรพนามเช่นกัน ใช้แทน คฤหัส(ชาวพุทธ)ทั่วๆ ไป


ผู้ชาย เรียกว่าโยมผู้ชาย หรือ อุบาสก ผู้หญิง เรียกว่า โยมผู้หญิง หรือ อุบาสิกา


แต่ถ้าโยมจะลาพระเพื่อกลับบ้าน หรือถ้ามีกิจที่จะนิมนต์พระ การเข้าหาพระ


      ที่จะเรียนถามท่าน ใช้สรรพนามว่า กราบนมัสการเจ้าคะ พระคุณเจ้า (หมายถึง สวัสดีพระคุณเจ้า) ใช้พระที่มียศ/ตำแหน่ง ระดับเจ้าคุณ เช่น พระราชสิทธิ์มุนี,
จะมีคำว่า พระราชฯลฯ นำหน้าและต่อท้ายเป็นชื่อต่างๆ เป็นต้น แต่ก็จะมีกรณีพิเศษ อีกเช่นกัน ชื่อหลากหลาย โอ้สับสน เพราะชื่อทั้งหมด เป็นเพียงสมมติบัญญัติกันขึ้นมาเท่านั้น


ถ้าจะลากลับบ้าน ก็ กล่าวว่า กราบลาพระคุณเจ้า
ถ้าใช้พูดกับพระทั่วๆ ไปชาวบ้านเรียกพระว่า สวัสดีเจ้า,กราบนมัสการ,กราบเรียนท่าน(สวัสดี).

 หน้า 1/1
1
[Go to top]E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th