ธรรมบรรยาย โดย ว.วรวุฑฺโฒ
หัวข้อธรรม
ฟัง
๑.พระไตรปิฎกร่วมสมัย ฟังง่าย ๆ สบาย ๆ ตอนที่ ๑
๒.พระไตรปิฎกร่วมสมัย ฟังง่าย ๆ สบาย ๆ ตอนที่ ๒
 
 
๒.๑ เหมือนกัน
๒.๒ อยู่ที่ใจมิใช่หรือ
๒.๓ วางตัวเป็นกลาง
๒.๔ ความเมตตา
๒.๕ ความรัก
๒.๖ ความรักตน
๒.๗ ส่วนรวม
๓. ทางสายเอก ตอนที่ 2
๔. นิทานธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๑
๕. พระนิพพาน
๖. ปริศนาธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๓
๗. ธรรมะรับอรุณ เรื่อง สติปัฏฐาน ๔ วิธีทำใจไม่ให้เศร้า
๘. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 

 

หมายเหตุ : ถ้าเปิดไฟล์ถัดไปไม่ได้ให้รีเฟรชหน้าเว็บใหม่นะคับ

 

 

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th