ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พิธีรับพัด นักธรรมตรี,โท,เอกและเปรียญธรรม 1-2,3,5
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 197 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พระอาจารย์มหาโล (ห้องเรียน น.ธ.โท)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พระอาจารย์มหาเปี่ยมศักดิ์ (ห้องเรียน น.ธ.เอก)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ภาพปฏิสังขรภายในวัด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 151 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พระอาจารย์มหาชิต (ห้องเรียน ป.ธ.1-2)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พระอาจารย์มหาเจริญชัย (ห้องเรียน ป.ธ.3)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พระอาจารย์มหาเพชร (ห้องเรียน ป.ธ.4)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ภาพวัดสัมมาชัญญาวาส (พาโนรามาและการปฏิสังขร)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 58
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 303 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : สงกรานต์ วัดสัมมาฯ 58
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 201 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th