ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพใต้ถุนอุโบสถ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วันอาสาฬหบูชา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องพักพระภิกษุสามเณร
รายละเอียด:

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างที่พัก พระภิกษุ-สามเณร เพื่อการศึกษา

              เล่าเรียน จำนวน ๖ ห้อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ท่านใดที่เป็นเจ้าภาพ ทางวัดจะติดป้ายชื่อที่ด้านหน้าที่พักให้ทุกท่าน

 

                                     ขออนุโมทนาบุญ

                            คณะสงฆ์วัดสัมมาชัญญาวาส

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : 1
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ปฐมนิเทศน์ เปิดการเรียนการสอนนักธรรมบาลี
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : คณะคุณภูวไนย โอฬารกิจ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา รร.โสมาภา (ปี ๕๕)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 200 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา รร.โสมาภา (ปี ๕๕)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th