ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ ณ วัดสัมมา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 111 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบวชสามเณร วันที่ ๒ เม.ย. ๕๖
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 236 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพโกนผมนาคบวชภาคฤดูร้อน ปี 2556
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 72 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ปี ๒๕๕๖
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 40 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพใต้ถุนพระอุโบสถที่กำลังปรับปรุงในขณะนี้
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพเวียนเทียน วันมาฆบูชา ปี ๕๖
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 95 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ไถ่โค-กระบือ ๕๖_1
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เจ้าคณะแขวงปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดลำผักชี
รายละเอียด:

พิธีแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดลำผักชี โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูสุกิจวิศาล ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงวัดทิพพาวาส เป็นผู้มอบใบแต่งตั้งให้แก่ พระมหานิยม  กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๙ น.

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : คณะคุณรุ่งนภา สวัสดิ์พาณิชย์ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : คณะคุณเศรษฐ์พงษ์ มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th