ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ทำบุญอุทิศบูรพาจารย์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาส)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 195 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : รูปภาพทอดกฐิน 57 (ช่วงเที่ยง)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 270 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : รูปภาพทอดกฐิน 57 (ช่วงเช้า)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 338 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เวียนเทียนวันออกพรรษา 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 165 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พระสงฆ์ร่วมปวารณาออกพรรษา 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ช่วงเช้า (ฟังธรรม ) ออกพรรษา 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 164 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : รูปเตรียมงานวันออกพรรษา (วันที่ 6-7 ต.ค. 57)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 171 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ปาฏิโมกข์สามัคคี
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 221 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ห้องเรียนบาลีและนักธรรม 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 63 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : การบริหารวัด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th