ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พระวิบูลธรรมภาณ ตรวจเยี่ยมผู้สอบได้ น.ธ.และ ประโยค ๑-๒ ฯลฯ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : วิสาขบูชา 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 183 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันสามเณรลาสิกขา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 91 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : สงกรานต์วัดสัมมาชัญญาวาส
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 247 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ภาพสามเณรบิณฑบาตรวันแรก 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 153 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ภาพวันบวช สามเณรภาคฤดูร้อน 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 181 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ภาพวันโกนผมนาค สามเณรภาคฤดูร้อน 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 178 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : โครงการสร้างห้องน้ำ 12 ห้อง ปี 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 133 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กำหนดการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนสาธิตพัฒนา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 258 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th