ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กุฏิพระสงฆ์สามเณร
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ห้องเรียนบาลี-นักธรรม
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ป้ายรายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคี
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพเจ้าคุณ (สักการะพระเถระวัดลำผักชี) ในพรรษา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 4 (บำเพ็ญประโยชน์)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 164 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พระภิกษุสามเณรภายในวัด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ถวายสลากภัตร วันเข้าพรรษา 56
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 61 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพการเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา 56
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 265 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : รายชื่อถวายเทียนพรรษา 56
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หมู่บ้านเสนากรีนวิล,ดวงกมล,เพชรไพริน ถวายเทียน วันที่ 20 ก.ค. 56
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 102 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th