ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนประชาราษฎณ์ (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ถวายเทียน 19 ก.ค. 56
รายละเอียด:

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับโรงเรียนประัชาราษฎร์ (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมจตุปัจจัยเพื่อใช้ในกิจการของสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐

จำนวนรูป : 47 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนบางชัน อุปถัมภ์วิทยา ถวายเทียน 19 ก.ค.56
รายละเอียด:

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับโรงเรียนบางชันอุปถัมภ์วิทยา ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมจตุปัจจัยเพื่อใช้ในกิจการของสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

จำนวนรูป : 64 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนมาชิต ถวายเทียนวันที่ 19 ก.ค. 56
รายละเอียด:

 

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับโรงเรียนมาชิต ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท


 

 

จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : คุณนิลภา (บุ๋ม) ทองเกียว พร้อมคณะ วันที่ 16 ก.ค. 56
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพอุโบสถวัดสัมมา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 89 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : รายละเอียดกฐิน 3 พย 2556
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพอุปสมบท พระฉายา ธีรวังโส วันที่ 14 กรกฎาคม 2556
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 106 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ไทเอราวัน ถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2556
รายละเอียด:

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับชุมชนไทยเอราวรรณ ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๒๙ บาท

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : คณะคุณวีระศักดิ์ อัศวฤทธิกุลและครอบครัว
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 46 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เชิญร่วมบริจาคสร้างประตู-หน้าต่างอุโบสถ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th