> ส่งวัวไปที่วัดป่าแสงอรุณ หลังออกพรรษา

ส่งวัวไปที่วัดป่าแสงอรุณ หลังออกพรรษา

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th