> คณะจาก บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

คณะจาก บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th