> คณะคุณรุ่งนภา สวัสดิ์พาณิชย์ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

คณะคุณรุ่งนภา สวัสดิ์พาณิชย์ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th