> ไทเอราวัน ถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

ไทเอราวัน ถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับชุมชนไทยเอราวรรณ ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๒๙ บาท


E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th