> โรงเรียนมาชิต ถวายเทียนวันที่ 19 ก.ค. 56

โรงเรียนมาชิต ถวายเทียนวันที่ 19 ก.ค. 56

 

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับโรงเรียนมาชิต ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท


 

 


E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th