> โรงเรียนบางชัน อุปถัมภ์วิทยา ถวายเทียน 19 ก.ค.56

โรงเรียนบางชัน อุปถัมภ์วิทยา ถวายเทียน 19 ก.ค.56

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับโรงเรียนบางชันอุปถัมภ์วิทยา ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมจตุปัจจัยเพื่อใช้ในกิจการของสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท


E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th