> โรงเรียนประชาราษฎณ์ (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ถวายเทียน 19 ก.ค. 56

โรงเรียนประชาราษฎณ์ (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ถวายเทียน 19 ก.ค. 56

ในนามวัดสัมมาชัญญาวาส ขออนุโมทนาบุญ

กับโรงเรียนประัชาราษฎร์ (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ที่พร้อมใจกันน้อมถวายเทียนจำนำพรรษา

พร้อมจตุปัจจัยเพื่อใช้ในกิจการของสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐


E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th