> ทางเข้า-ออก ถนนบริเวณวัด

ทางเข้า-ออก ถนนบริเวณวัด

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th