> ที่จอดรถรับพระสงฆ์ (กิจนิมนต์) หน้าศาลาชายน้ำ

ที่จอดรถรับพระสงฆ์ (กิจนิมนต์) หน้าศาลาชายน้ำ

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th