> รูปหล่อหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโมและรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส

รูปหล่อหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโมและรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th