> โรงเรียนโสมาภาพัฒนารับมอบเกียรติบัตรและทำบุญตักบาตร

โรงเรียนโสมาภาพัฒนารับมอบเกียรติบัตรและทำบุญตักบาตร

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th