> วัดจินดิตวิหาร (ปาติโมกข์สามัคคี)

วัดจินดิตวิหาร (ปาติโมกข์สามัคคี)

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th