> พิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 09.49 น. (วันที่ 15 ม.ค. 58)

พิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 09.49 น. (วันที่ 15 ม.ค. 58)

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th