> ภาพวัดสัมมาชัญญาวาส (พาโนรามาและการปฏิสังขร)

ภาพวัดสัมมาชัญญาวาส (พาโนรามาและการปฏิสังขร)

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th