> หลวงพ่อไปรับโคจากตลาดนัดโคก่อนที่จะถูกซื้อไปฆ่า

หลวงพ่อไปรับโคจากตลาดนัดโคก่อนที่จะถูกซื้อไปฆ่า
หลวงพ่อได้ไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวนหนึ่ง

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th